Chakrakurs

 Detta är en kurs för dig som vill få mer energi och balans och lära dig om hur chakrasystemet fungerar i kroppen.

Chakrasystemet är en gammal lära från bla Indien som ofta används inom yogan. Ett chakra är ett energicentrum som reglerar flödet av energi och livskraft. Vi har 7 stora huvudchakror som är placerade längs med ryggraden och som är kopplade till olika organ, körtlar, känslor, beteenden och aspekter av livet.

Kursen kommer att handla om allt detta. Vi fördjupar oss i ett chakra per tillfälle. Du lär dig övningar och meditationer som balanserar och renar dina chakran. Du får verktyg med dig som du kan använda till att skapa balans i dina chakran för att få mer energi, avslappning och bättre hälsa.


7 måndagar kl 18.15-20.15

Baschakra - 2 mars

Sakralchakra - 9 mars

Solar plexuschakra - 16 mars

Hjärtchakra - 23 mars

Halschakra - 30 mars

Pann- och kronchakra - 6 april

Helheten - 20 april


Pris: 1500:- för alla tillfällen, 250:- för enstaka tillfälle

Plats: NBV, Poppelgatan 6 Motala

Anmälan: www.nbv.se/chakra, sista anmälningsdag 24 februari

Kursen hålls av Susanne Kjellstrand och Pernilla Thorin
Personlig kraft genom medvetna val

Är en kurs i att stärka sin självkänsla, självtillit och självbild. Att hitta sin personliga kraft genom att göra medvetna val och ta aktiva beslut. Förmågan att komma i kontakt med sin personliga kraft grundar sig i att stärka sin självkänsla och självtillit och känna sig trygg i sig själv och lyssna till sig själv. Lära känna sig själv så jag kan veta vad jag vill. Styra in livet på den väg som stämmer med den jag är och det jag vill. Det är viktigt att lyssna till sina egna behov och bli klar över vad som ger mig glädje och energi i livet och fokusera på att öka dessa. Medvetandegöra vad jag lägger min tid på, och vad jag istället vill lägga min tid på  så jag kan göra nya prioriteringar. Att se tydligt vilka mönster som jag vill eller behöver bryta för att nå mina drömmar och mål, och skapa nya vanor som leder till ett önskat resultat. Vi kommer att sätta upp mål för oss själva under kursen och använda olika övningar och tekniker för att uppnå dem. 

Självkänsla är medvetenhet om sitt eget värde. En bra självkänsla grundar sig i en kärleksfull syn på sig själv, att jag vet att jag är bra som jag är. Det innebär att jag har integritet och kan sätta sunda gränser, säga ja respektive nej på ett ärligt sätt. Det ger styrka och tillit till att bekräfta sig själv så jag behöver därför inte bekräftelse och godkännande från andra. Det finns inget behov av att  jämföra sig med andra för att bedöma sitt eget värde. 

Självbild är hur vi ser på oss själva. Det innefattar självkänsla, självförtroende, självtillit, självrespekt och medvetenhet. Det är vår egen uppfattning om oss själva som vi sänder ut till andra. 

Självtillit är att lyssna på sina egna behov och önskemål, och att handla efter dessa behov. Att kunna hålla ett löfte till sig själv och ta hand om sig själv på bästa sätt. Att vara sin egen bästa vän som aldrig sviker.

Vad behöver du för motivation för att du ska börja leva det liv du verkligen vill leva?


Jag håller i kursen tillsammans med Pernilla Thorin från Wetternhälsan.

Vill du boka en kurs med oss är du välkommen att höra av dig. Vi startar kursen när det är tillräckligt många deltagare.