Inspirera

Coaching

Jag ger coaching i självkänsla, självtillit och att hitta sin balans i livet.

Självkänsla är din syn på dig själv. En bra självkänsla innebär att du klarar av att vara dig själv, för att du vet att du duger precis som den du är. Du kan lita på dig själv och din förmåga. Du har integritet och kan sätta sunda gränser. Det ger en tro på dig själv och förmågan att skapa det liv du vill leva. Du behöver inte få godkännande från andra för att känna att du duger.

Att bygga upp din självkänsla och skapa balans i livet är en förutsättning för en god hälsa både fysiskt, mentalt och känslomässigt.  Att göra de prioriteringar som skapar förutsättningar för dig att leva livet i hälsa, välmående, balans och glädje. Jag ser till helheten och utgår från nuvarande situation vad du behöver förändra. Förutom träning och en hälsosam kost behöver du slappna av och må bra mentalt och känslomässigt. Känner du att du inte hinner ta hand om dig själv så behöver du stanna upp och fråga dig själv varför? Vad lägger du din tid och energi på? Det kan vara så att du inte tycker att du är värd att må bra? Eller bara aldrig stannat upp ifrån stressen och funderat på vad du vill och hur du vill må?

Det finns många olika anledningar till att du inte prioriterar din egen hälsa och välmående och det kan vara bra att få hjälp att se hur du kan skapa en förändring. Att medvetandegöra var du lägger din tid och din energi är första steget mot en förändring.

Jag arbetar holistiskt där jag tittar på alla delar av ditt liv, fysiskt, mentalt och känslomässigt så du kan uppnå en bättre balans i livet. Jag arbetar även medialt om du är intresserad av det, du kan läsa mer om det under fliken: Medial vägledning.

Att skapa en bättre självkänsla och självtillit är nödvändigt för att hitta motivation och kraft till att göra de prioriteringar som leder dig fram mot de  förändringar du önskar. Att inse att du har ett val och möjligheten att ta kontroll över ditt eget liv.

Om du känner att du vill ha hjälp att hitta inspiration till att nå dina mål, hitta balans och öka ditt välmående så är du varmt välkommen att kontakta mig. 

 

  • Coachande samtal                              60 min        680:-